Po tomto upozornení reagovalo 1 226 zamestnávateľov a mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne zaslali. Ide o 18,27 % úspešnosť informačnej akcie. Sociálna poisťovňa takýmto spôsobom upozorňuje zamestnávateľov, ktorí majú nahlásené aktuálne číslo mobilného telefónu alebo e-mail. Táto ústretová služba im pomáha plniť si zákonné povinnosti a vyhnúť sa problémom v budúcnosti. Odovzdanie výkazu zamestnávateľom je veľmi dôležité aj pre samotného zamestnanca, keďže vo výkaze zamestnávateľ oznamuje Sociálnej poisťovni jeho vymeriavací základ, ktorý je podstatným údajom pre určovanie dávok sociálneho poistenia. Ak má zamestnanec akékoľvek pochybnosti o tom, či jeho mzdu zamestnávateľ vykazuje Sociálnej poisťovni správne, môže si to overiť v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, alebo sledovaním tzv. individuálneho účtu poistenca. (iH)