Ukazujú to zistenia prieskumu HR Pulse, ktorý iniciovala spoločnosť Profesia
spolu so svojou českou pobočkou a Open HR Forum.

Do prieskumu sa zapojilo 128 firiem na Slovensku a 228 zamestnávateľov
v Českej republike. Dáta sa zberali v októbri a novembri 2020.
Najväčšie zastúpenie mali špecialisti z oblasti ľudských zdrojov v IT,
obchode či vo výrobe. Najväčšia časť firiem roku 2021 predpokladá
efektívnu kombináciu práce z domu a dochádzania na pracovisko. Na
Slovensku sa k tejto forme prikláňa 51 % a v Českej republike 42 %
zamestnávateľov. Až desatina personalistov na Slovensku potvrdila, že
v roku 2020 dospeli k rozhodnutiu, že budú znižovať kancelárske
kapacity a zavedú sa zdieľané pracovné stoly, pričom zamestnanci budú
pracovať prevažne z domu a do práce budú chodiť iba tí, ktorí to v
daný deň budú nevyhnutne potrebovať. Spomínaný trend je v Českej
republike populárny menej. Túto možnosť označili 4 % firiem.
Spoločnosť Profesia ešte na konci roka 2020 informovala, že na
Slovensku poskytla svojim ľudom príspevok na podporu práce z domu iba
malá časť zamestnancov. Išlo o 12 %. Presne rovnaký podiel vyšiel v
prieskume HR Pulse aj v Českej republike. Šesť % personalistov na
Slovensku a sedem % v Česku však v roku 2020 potvrdilo, že ich firmy
plánujú poskytnúť zamestnancom finančné príspevky v roku 2021. Stále
však platí, že drvivá väčšina zamestnávateľov v oboch krajinách
financie na zvýšené účty za energie, či iné náklady počas home officu
svojim ľuďom neposkytuje. Personalisti sa vyjadrili, že svojich ľudí
sa snažia podporiť najmä vďaka možnostiam zapožičania stoličiek,
monitorov či iného vybavenia z kancelárii. Až 43 % firiem na Slovensku
a 39 % v Českej republike potvrdilo, že zamestnanci sú počas dlhodobej
práce z domu spokojnejší alebo rovnako spokojní ako v časoch pred
Covidom. Zároveň však treba dodať, že nálady zamestnancov sú rôznorodé
a nie každému práca z domu vyhovuje. Približne štvrtina firiem u nás
potvrdila, že ich pracovníci cítia väčšiu nepohodu, prípadne sú menej
spokojní. V Českej republike je nespokojnosť o čosi vyššia. Nepohodu a
menšie šťastie u zamestnancov vníma 29 % personalistov. Personalisti v
oboch krajinách sa zhodli na tom, že vnímanie home officu je u
zamestnancoch veľmi individuálne. Tvrdia, že 100-percentná práca z
domu vyhovuje málokomu a mnohí pracovníci oceňujú skôr kombináciu.
Zamestnávatelia však potvrdili, že pracovníkom chýba kontakt s
kolegami. Menej prepojenosti medzi pracovným kolektívom potvrdilo 64
percent firiem na Slovensku a až 71 % zamestnávateľov v Českej
republike. Personalisti však vo svojich odpovediach spomínali aj to,
že pracovné prepojenie je podľa nich často dostatočné. Problémom je
skôr absencia sociálneho spojenia s kolegami, ktoré prispieva ich
psychickej pohode. (iH)