Obsahovalo „predstavenie sa“, ktoré dobre vystihuje politicko-mentálny svet tohto združenia a jeho stúpencov.

Meno: Slovenská kresťanský socialista, nie ten bratislavský maďarónsky, ale žilinský (tlačil sa v Žiline, kde bolo aj sídlo odborov), slovenský od koreňa.

Zamestnanie: Bojovník za práva chudoby, za Boha, za slovenský národ, za práva všetkých telesných a duševných robotníkov a za poriadok v štáte.

Príslušnosť: Do republiky, ktorá bude taká, ako si ju vybudujeme.

Náboženstvo: Kresťanské, z ktorého čerpá silu k víťaznému boju.

Národnosť: Slovenská, dobrá a poctivá duša, ktorá si váži každého, kto je poriadnym človekom.

Bydlisko: Vo fabrikách, na veľkostatkoch, v chudobných chalupách, v kanceláriách a všade tam, kde robí, žije a trpí náš chudobný slovenský ľud.

Zvláštne znamenie: Nenávidený od kapitalistov, Židov, ateistov, sociálnych demokratov, byrokratov a boľševikov, a od všetkých, ktorí triednym bojom, materializmom, štvaním a násilím podlamujú zákony a búrajú poriadky.

Toto je naša legitimácia, náš krstný list, náš štít, s ktorým vystupujeme na verejné zápasište. Pod bielou kresťansko-sociálnou a pod bielo-modro-červenou slovenskou zástavou púšťame sa na cestu s heslom: Za práva chudobného ľudu, za Boha a za národ!

Ďalej sa v článku píše: „Veľmi sa mýlia kapitalisti, ak si myslia, že budeme ochraňovať ich záujmy. Klamú sa džentríci a byrokrati, ak si myslia, že budeme držať nad nimi ochrannú ruku.“

Vystupuje sa aj voči Čechom, Maďarom a, samozrejme, voči marxistom: „Musíme a budeme bojovať proti tomuto programu, lebo jeho duch kazí náš ľud, odoberá mu cit národnosti, odoberá mu vieru, vedie ho k boľševizmu. Proti ľuďom, ktorí dobromyseľne prijali tento program, nebojujeme, lebo pokladáme ich za hoci zablúdilých, ale predsa našich slovenských spolubratov, o ktorých dúfame, že otvoria sa im kedysi oči, zase nás spojí naša spoločná národnosť a naša spoločná kresťanská viera do jedného tábora, v ktorom nie pod marxistickou židovskou hviezdou, ale pod znamením kríža budeme bojovať všetci proti kapitalistom.“