Ich počet stále narastá. Táto celoživotná diagnóza komplikuje ľuďom život v mnohých smeroch a je aj finančne náročná. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá sa stará o vyše polovicu všetkých liečených cukrovkárov, reflektuje na nárast ľudí s týmto ochorením a rozširuje ponuku benefitov o príspevok 100 eur na doplatky na glukózový senzor pre dospelých, aj pre deti. Diabetes je chronické metabolické ochorenie, ktoré sa do života pacientov vkráda často úplne nepozorovane. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácii bolo na Slovensku v roku 1980 liečených na toto ochorenie 122 197 pacientov. V roku 2000 sa toto číslo zvýšilo na 256 138 pacientov a najnovšie dáta hovoria o vyše 370 000 evidovaných pacientoch s cukrovkou. „10 % z nich sú pacienti s cukrovkou 1. typu a takmer 90 % tvoria diabetici 2. typu. V mnohých prípadoch diabetikov 2. typu je ochorenie spôsobené životným štýlom. Hoci nateraz ide vo väčšine prípadov o nevyliečiteľnú diagnózu, dá sa veľmi dobre kompenzovať, a to vďaka aktívnej spolupráci pacienta a lekára,“ hovorí diabetologička Adriana Ilavská. Všeobecná zdravotná poisťovňa je dlhodobo lídrom v starostlivosti o ľudí s cukrovkou. Aktuálne sa stará o zdravie 217 937 diabetikov. Z toho diabetom 1. typu trpí približne 24- tisíc poistencov a 2. typu skoro 194-tisíc. Dáta VšZP z posledných piatich rokov potvrdzujú aj fakt, že počet ľudí s týmto ochorením rastie a trpia ňou častejšie ženy (viac ako 113-tisíc) ako muži (takmer 105-tisíc). „Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku si uvedomuje narastajúci trend ľudí s cukrovkou, a preto rozširuje svoj benefitný systém Peňaženka zdravia MAXI. Detskí aj dospelí diabetici, ktorí spĺňajú indikačné kritériá, budú mať od 1. januára 2022 možnosť požiadať o príspevok na doplatok spojený so zaobstaraním si glukózového senzora, a to vo výške až 100 eur ročne,“ uvádza manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová. Glukózový senzor pacientom výrazne uľahčuje život s diabetom. Je umiestnený v podkoží človeka a monitoruje glykémiu počas celého dňa, aj noci, 24 hodín denne. Informácie za pomoci vysielača bezdrôtovo prenáša do monitorovacej aplikácie alebo inzulínovej pumpy. Pacient s aplikáciou tak môže sám hneď zareagovať na každodenné situácie a ovplyvňovať svoju kompenzáciu. Používatelia pumpy zase majú istotu, že množstvo inzulínu, ktoré im dávkuje pumpa, je v každej chvíli optimálne. (iH)