Práve pre tieto osoby je to najvhodnejšia forma, nakoľko nemajú dostatok informácií kde a ako sa obrátiť a žiadať o pomoc a často vyžadujú anonymitu a majú určité obavy o riešenie v rámci oficialnych štátnych inštitúcii.

 

SENIOR LINKA – celoslovenská bezplatná telefonická linka  pre starších, - Poradensko – informačné centrum -  pomoc  starším občanom v krízových situáciách

 • ktorú prevádzkuje OZ Fórum pre pomoc starším – národná sieť
 • Senior linka vznikla pred 10 rokmi, za toto obdobie v rámci tejto služby bola poskytnutá pomoc stovkám starších ľudí z celého Slovenska. Táto bezplatná telefonická linka je poskytovaná 24 hodín denne.

 

Systém práce :

 • prvá komunikácia s klientom,
 • zistenie konkrétneho podnetu
 • vedenie evidencie konkrétnych prípadov
 • posúdenie konkrétneho podania a zaslaných informácií a dokladov
 • prehodnotenie postupu a riešenie
 • spracovanie podnetov a podanie na príslušné inštitúcie
 • poskytovanie pomoci a poradenstva v oblasti právnej, sociálnej, porušovania práv starších, zneužívania rôznymi nekalými praktikami, podvodov, majetkových problémov, rodinných vzťahov a neposkytovania a zanedbávania starostlivosti, týrania a zneužívania v rodinách, v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach
 • konzultácia s externými expertmi a príslušnými organizáciami - Komisia pre spotrebiteľov na MS SR, Komisár pre osoby so zdravotným postihnutí, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva , Verejný ochranca práv,  VUC,  sociálne a zdravotnícke zariadenia, Policajné prezídium, Centrá právnej pomoci, Ministerstvá – kontrolné orgány, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • zasielanie podnetov na riešenie samospráve, polícii so spracovanými údajmi o probléme a konkrétnom porušovaní práv starších ľudí, prípadne ďalším inštitúciám
 • spolupráca s políciou, právnikmi pri podávaní trestných oznámení

 

Za posledné 3 roky sme poskytli cez Senior linku poradenstvo viac ako 9-tisíc starším ľuďom z celého Slovenska. Posledný rok to bola vyše 3200. Obracajú sa na nás ľudia s rôznymi problémami. V poslednej dobe sú to prípady páchania násilia a týrania starších hlavne v domácom prostredí. Týchto prípadov bolo viac ako 600. Táto linka odkrýva tento vážny problém, s ktorým sa starší nechcú zdôverovať, nakoľko sa za to hanbia, nechcú o tom hovoriť, skôr chránia svoje deti. Veľmi často príčinou je zlý zákon o dedičstve. Práve na základe týchto našich poznatkov sa podarilo prijať nové zákony a robíme širokú kampaň o tejto problematike. Robíme aj odborné semináre aj v spolupráci s VUC a ďalšími inštitúciami. Je dôležité to, že mnohým starším sme práve touto službou zachránili život a poskytli dôležitú službu.