Spomedzi zisťovaných položiek sa situácia slovenských obyvateľov v roku 2019 zhoršila v dvoch. Nepatrne medziročne narástol počet domácností, ktoré majú problém so splácaní hypoték a pôžičiek, aktuálne trpí týmto nedostatkom 10,2 % obyvateľov a nárast je zaznamenaný druhý rok za sebou. Súčasne výraznejšie až o 3 percentuálne body sa zvýšil počet domácností, ktoré majú problém s udržaním primeraného tepla v dome či byte počas celého roka. Priznalo to až 7,8 % obyvateľov, ich počet rástol tiež už druhý rok. Zaujímavosťou je, že na kúpu osobného auta nemala dostatok financií každá desiata domácnosť. Pre ilustráciu pred desiatimi rokmi (v r. 2010) to bolo 18,7 % obyvateľov. Podobne problém zabezpečiť si telefón/mobil má len 0,2 % obyvateľov, teda takmer neexistuje obyvateľ Slovenka, ktorý by tvrdil, že si telefón či mobil nemôže dovoliť. (iH)